Breda's Museum beheert een collectie van duizenden objecten, die veelal een verbinding met de stad Breda hebben. Ontdek hier enkele hoogtepunten uit de collectie.

St. Christophorus

St. Christophorus

16e eeuw - 455 x 755 mm

Volgens de middeleeuwse legende was Christoffel een reus die zijn leven wilde wijden aan de machtigste heer op aarde. Hij merkte dat dit niet de koning was, want die vreesde de duivel. De duivel op zijn beurt was echter bang voor de Gekruisigde. Een kluizenaar legde Christoffel uit dat hiermee Christus werd bedoeld en haalde hem over die te dienen. Dat deed hij door reizigers te helpen bij het oversteken van een woeste rivier. Op een dag moest hij een klein kind overzetten, dat gaandeweg steeds zwaarder werd. Het bleek het kindje Jezus te zijn.

De kluizenaar staat links op de oever om Christoffel de weg te wijzen. Rechts op de voorgrond vergaat een schip. De zielen van verdronken opvarenden worden door demonen meegesleept.

Het schilderij is van Zuidnederlandse makelij.
Plattegrond van middeleeuws Breda

Plattegrond van middeleeuws Breda

1743 - B.F. Immink - 282 x 376 mm

In Thomas Ernst van Goor's "Beschrijving van stadt en lande van Breda" uit 1744 is de oudste situatie van de stad afgebeeld door B.F. Immink. Breda wordt in 1350 omringd door een stadsmuur. Deze verdedingswerken zijn aangelegd door Jan van Polanen.
Relieklijst

Relieklijst

ca. 1630 - Theodorus Joannes van Merlen (1650-1659) / Zusters Karmelietessen

Relieken zijn overblijfselen van heiligen of zaligen, zorgvuldig opgeborgen in afgesloten reliekhouders. Het zijn meestal stukjes bot of resten van kleding, maar ook tanden, heren of fragmenten van de doodskist. Aan relieken werd grote grote geestelijke kracht toegeschreven. Op het devotieprentje is Anna afgebeeld met het Christuskind op haar schoot. Het kind ondersteunt liefdevol haar kin. Samen bidden ze de rozenkrans. Om Anna's arm hangt een bedelzakje, als symbool voor nederig en armoedig leven. Anna genoot een grote verering in de Zuidelijke Nederlanden, vooral in Brabant. Rondom de reliek zijn door de zusters Karmelietessen borduurselversieringen aangebracht. Dit alles bevindt zich in een goudbeschilderde lijst.
Trekpotje

Trekpotje

1738 - Mattheus van de Laar (1712-1790) - h. 12,5 mm.

Dit zilveren thee- of trekpotje uit 1738 is 12,5 cm. hoog en dus erg klein. Dit komt omdat Nederlanders in de 18e eeuw op een andere manier thee zetten dan tegenwoordig. Het gladde, peervormige exemplaar heeft alleen een bladversiering op de tuitaanzet en een profielrand langs de bovenrand van het potje. Het oor en de dekselknop zijn beiden van hout. Het meesterteken van Mattheus van de Laar MVDL staat op het potje. Van de Laar was een belangrijk man in Breda. Hij was tienraad en rentmeester van de Grote Kerk, geldwisselaar, regent van het Armkinderhuis en het Militair Hospitaal en deken en keurmeester van het zilversmidgilde. Voor deze tijd is het Bredase theepotje een gangbaar type.

Waterpoort op de Nieuwe Prinsenkade

Waterpoort op de Nieuwe Prinsenkade

ca. 1869 - Kannemans en Zoon

De fotografen Kannemans en Zoon fotografeerden in 1869/1870 de vestingwerken en de stadspoorten van Breda, voordat deze werden geslecht en gesloopt. Door de waterpoort heen zien we de zeevismarkt. Het waaggebouw, links onder de toren, dateert uit 1659. Het lage huis rechts is het brandspuithuisje en het hogere huis erachter het kantoor van de stedelijke belastingen.
Archiefkist met emblemen

Archiefkist met emblemen

17e eeuw

Parochies moesten vroeger een archief aanleggen van alle stukken waarin verplichtingen waren vastgelegd voor het college van kapelanen. Deze stukken werden veilig opgeborgen in een archiefkist. Op zo'n kist zaten vaak meer sloten. Deze archiefkist heeft camouflagesloten om de aandacht van het werkelijke sleutelgat af te leiden. Dat sleutelgat is verstopt onder een afdekplaatje in het deksel. Aan de binnenzijde van dit deksel is een vernuftig smeedijzeren slotmechaniek aangebracht. Op de archiefkist zijn behalve bloemen, een wereldbol gedragen door een kreeft, en een boek op een wereldbol afgebeeld.
Stoommachine

Stoommachine

1946 - NV Machinefabriek Breda v.h. Backer & Rueb - 11 ton

De machine heeft stroom opgewekt bij de Coöperatieve Zuivelfabriek in Bathem. De stoommachine ligt in onderdelen opgeslagen in het depot van het museum. De geschiedenis van de Machinefabriek Breda gaat terug tot 1862, toen het bedrijf zich vestigde op een eilandje in de Mark. Bekendheid genoten de zogenaamde "Backertjes", stoomtramlocomotiefjes. Naast locomotieven en stoommachines maakte de machinefabriek onder meer bruggen, liften, roltrappen en installaties voor de suiker- en olieindustrie.
Spreukbord

Spreukbord

ca. 1910 - Arnold Hamer (1879-1915)

De vormgeving van dit bord gold in het begin van de vorige eeuw als uiterst modern. Een kleine groep kunstenaars predikten eerlijkheid van materiaal en soberheid van vorm. Met kleislib zijn de Nederlandse spreuk en de eenvoudige versieringen aangebracht op de ondergrond van een contrasterende kleur. De pottenbakker Willem Brouwer uit Leiderdorp introduceerde deze techniek in Nederland. In Breda kreeg het navolging van Arnold Hamer. Diens fabriekje aan de Tramsingel maakte naast spreukborden, vazen, tabakspotten, pijpenrekjes en sierpotten.

Kwatta cacao

Kwatta cacao

ca. 1930 - Hervé Morvan

Warme chocolademelk gemaakt van cacaopoeder is lange tijd een populair alternatief voor koffie en thee.
Qua reclamevoering is het bedrijf Kwatta zijn tijd ver vooruit. Door middel van tamelijk agressieve reclameteksten tracht het bedrijf de steeds heviger wordende concurrentie van wat chiquere firma's als Droste en Van Houten te weerstaan. De nadruk komt vooral te liggen op de unieke kwaliteit, de verpakkingswijze en de fantastische cadeaus.
Clown op motorfiets

Clown op motorfiets

ca. 1920 - Fa. Fischer, Neurenberg

Het blikken, bontgeschilderde figuurtje weerspiegelt de geest van de tijd, de mode en de techniek. Het speelgoed was een puur industrieel product, dat in grote series werd gemaakt. In Nederland en dus ook in Breda was speelgoed als dit voorbehouden aan kinderen van bemiddelde families. Vrijwel heel de speelgoedverzameling van het museum bestaat uit schenkingen van dergelijke families.
Dalmatiek

Dalmatiek

1748 - N. Vercaren - geloof - parochie O.L.V. Hemelvaart, Breda

De decoratie op deze dalmatiek bestaat uit Chinese motieven. Op een label staat: besorcht door P. Nicolaes coster synde in het jaer 1748 gemaekt door N. Vercaren.'
Academiefeesten 1903

Academiefeesten 1903

1903 - Bart Klunne (1875-1924)

In oktober 1903 was het feest in de stad: de Koninklijke Militaire Academie (KMA) was 75 jaar op het Kasteel van Breda gevestigd. Bart Klunne maakte voor de academiefeesten het affiche, waarop twee hofdames in historische kleding en geflankeerd door schildknapen op de voorgrond staan. Achter hen is de stad met verlichte kerktoren zichtbaar. Het verlichten van de toren van de Grote Kerk met elektrische lampen was aan het begin van de vorige eeuw nog niet eerder vertoond.